Strona główna

Witamy na stronie poświęconej czwartej dyrektywie AML i rozwiązaniom IT z dziedziny Compliance, AML / CFT i Risk Management.

Omawiamy sposoby realizacji postanowień Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 (AML4) oraz wymagań polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  (Dz.U. 2018 poz. 723)

Na blogu poruszane są następujące tematy: