Jak weryfikować klientów na listach sankcyjnych – 2022

Najskuteczniejszy sposób na sprawdzenie czy mój klient nie występuje na liście sankcyjnej.

Instytucje obowiązane w Polsce a dokładniej ich działy AML / Compliance miały do tej pory spory problem ze sprawną weryfikacją swojego klienta (najczęściej firmy)  pod kątem występowania na listach sankcyjnych: ONZ, OFAC, UE. Obowiązek ten wnika z przepisów ustawy AML i  Dyrektywy IV AML Parlamentu Europejskiego.

W roku 2022 w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę uchwalona została ustawa z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która dała początek polskiej liście sankcyjnej MSWiA a jej zapisy dotyczą już nie tylko instytucji obowiązanych a wszystkich przedsiębiorców w Polsce.

Aby zapewnić należytą staranność i weryfikować klientów zgodnie z przepisami AML i  tymi wynikającymi z innych ustaw musimy sprostać kilku wyzwaniom.

Aby nasza analiza była przeprowadzona prawidłowo musimy rozwiązać kilka kluczowych kwestii:

 1. Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego
 2. Konieczność sprawdzania na kliku listach (ONZ,UE, OFAC, Polskie MSWiA )
 3. Weryfikacja powtarzalna (cykliczna) swojej bazy
 4. Konieczność śledzenia zmian w listach i weryfikacja ponowna gdy zostanie opublikowana nowa lista

Problem nr 1 związany z koniecznością poszukiwania UBO stojących za podmiotem gospodarczym lub trustem został częściowo rozwiązany dzięki wprowadzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) stanowiło realizację wymogu wynikającego z IV dyrektywy AML (dyrektywa 2015/849), której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Oczywiście państwa członkowskie UE miały spory zapas czasowy na spełnienie tego obowiązku i dostosowanie swojego stanu prawnego do wymogów UE. Polska z pewnym poślizgiem czasowym (w stosunku do innych państw UE) ostatecznie wprowadziła Rejestr UBO do swojego porządku prawnego.

Rejestr UBO zwany przez niektórych żartobliwie Cerberm rozpoczął pracę już dość dawno, jednak ze względu brak obowiązku zgłoszenia tam danych beneficjentów przez istniejące spółki, jego realne zastosowanie było możliwe dopiero w połowie 2020 roku.

Przed tym terminem – w rejestrze UBO nie było wielu danych – co powodowało że dla działów AML był praktycznie bezużyteczny.

Wyjątek stanowiły nowo utworzone spółki, które obowiązek zgłaszania UBO miały nałożone wcześniej.

W kwestii termów polski ustawodawca zobowiązał „starych” przedsiębiorców do złożenia deklaracji na dzień 13 kwietnia 2020 roku. Ostatecznie jednak , ze względu na pandemię COVID-19 termin ten został przesunięty na 13 lipca 2020 roku.

Po tym terminie życie działów Compliance stało się nieco łatwiejsze a praca przyjemniesza.

Dzięki udostępnieniu API do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można było pobrać dane w sposób masowy  i zautomatyzowany – o ile posiadało się stosowne narzędzie informatyczne do obsługi rejestru UBO i jego integracji z własną baza danych.

Nadal manualna weryfikacja każdej osoby będącej UBO firmy na kilku listach , cyklicznie weryfikacja i śledzenie zmian na listach była bardzo uciążliwa.

Niestety ale CERBER i zawarte w nim informacje o UBO spółki nie można było wygonie przenosić do wyszukiwarek na listach sankcyjnych np. OFAC czy UE.

Pojawiło się jednak światełko w tunelu…

Dlaczego warto używać specjalistycznego narzędzia do weryfikacji na listach sankcyjnych?

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system informatyczny to nieoceniona pomoc w codziennej pracy działu compliance / AML / CFT.

Listy sankcyjne zmieniają się bardzo często a w firmowych bazach CRM nierzadko zapisane są setki za nawet tysiące kontrahentów do sprawdzenia.

Jak więc weryfikować taki wolumen klientów na chociażby trzech popularnych listach sankcji – jakie narzędzie zapewni nam komfort pracy?

Aby sprostać wyzwaniom wymienionym wcześniej – idealne narzędzie IT które ma przynieść realną pomoc w weryfikacji sankcji nałożonych na podmioty gospodarcze musi więc:

 • Automatyzmie pobierać i aktualizować listy sankcyjne
 • Integrować się z Centralnym Rejestrem UBO aby aktualizować dane o beneficjentach rzeczywistych
 • Cyklicznie weryfikować cała bazę kontrahentów na listach sankcyjnych
 • Raportować wyniki przeprowadzonych analiz.

Gdzie można przetestować takie uniwersalne i wygodne narzędzie do list sankcyjnych?

Narzędzie do przeszukiwania i raportowania obecności na listach sankcyjnych jest częścią oferowanego przez nas rozwiązania – systemu AML , który pozwala na zautomatyzowaną lub manualną weryfikację obecności firm, organizacji i osób fizycznych na wszystkich najpopularniejszych listach sankcyjnych do których należą:

 • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
 • Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (SDN, Consolidated non-SDN)
 • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:
 • Lista MSWiA – tak zwana polska lista sankcyjna prowadzona na podstawie Ustawy z 13 kwietnia 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 835)

Wszystkie nasze obsługiwane listy są okresowo i w pełni automatycznie pobierane i synchronizowane w celu zapewnienia aktualnych danych.

Do najważniejszych funkcji oferowanych przez moduł zaliczyć możemy:

 • sprawdzanie całej bazy kontrahentów (osób prawnych i osób fizycznych) na wszystkich wymienionych wyżej listach sankcyjnych
 • Sprawdzanie manualne na wszystkich listach sankcyjnych – na żądanie jako część procesu on-boardingu i screeningu klienta.
 • Konfigurowanie harmonogramu automatycznej weryfikacji klientów na listach sankcyjnych.
 • Raporty użycia – rejestr zapytań , log zdarzeń z podziałem na użytkowników.
 • Integrację z modułem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Sprawdzania firm  wyłączanie na podstawie numeru NIP w narzędziu AML Skaner

Na czym polega współpraca narzędzia do weryfikacji na listach sankcyjnych z Rejestrem UBO

Narzędzie pozwana na masową i zautomatyzowaną weryfikację wszystkich osób powiązanych z danym podmiotem gospodarczym pod kątem ich występowania na listach sankcyjnych.

Użytkownik nie musi żmudnie wpisywać, przenosić lub importować wszystkich nazwisk do systemu – wystarczy podać numer NIP przedsiębiorstwa a wszystkie osoby zostaną sprawdzone na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Więcej informacji na temat narzędzia, cennika wdrożenia i innych dostępnych funkcji m.in Integracji API i uruchomienia w ramach jednego chmurowego środowiska pracy dla AML znajdą Państwo tutaj:

Listy sankcyjne – kompleksowe narzędzie wspomagające

Kompleksowy system do obsług list sankcyjnych AML

Napisali o nas:

Gorąco zachęcamy do bezpłatnego przetestowania naszych rozwiązań informatycznych z zakresu AML i CFT.