Wyżsi Oficerowie Sił Zbrojnych jako PEP

PEP w Siłach Zbrojnych – kogo zaliczamy do grona „wyższych oficerów sił zbrojnych”?

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.) zalicza do grona PEP „wyższych oficerów sił zbrojnych

Interpretacja pojęcia „wyższych oficerów sił zbrojnych”, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. f ustawy wedle opinii Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. nr 104/161/18 wskazuje, że pod pojęciem wyższych oficerów sił rozumieć oficerów zajmujących stanowiska służbowe zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich).

Tym samym do grona PEP wedle ustawy AML należy zaliczyć oficerów na następujących stanowiskach:

 • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
 • Dowódca Garnizonu Warszawa
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 • Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • I Zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 • Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych
 • Rektor, Dowódca Dywizji
 • Zastępca Dowódcy Dywizji
 • Szef Sztabu Dywizji
 • Dowódca Brygady,
 • Dowódca
 • Zastępca Dowódcy
 • Szef Sztabu
 • Zastępca Szefa Sztabu
 • Szef Zarządu
 • Zastępca Szefa Zarządu
 • Inspektor Wojsk Lądowych
 • Inspektor Sił Powietrznych
 • Inspektor Marynarki Wojennej
 • Inspektor Rodzajów Wojsk
 • Szef Pionu
 • Dyrektor Departamentu
 • Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Attaché
 • Dowódca Centrum Operacji Lądowych
 • Dowódca Centrum Operacji Powietrznych
 • Dowódca Centrum Operacji Morskich
 • Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych
 • Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich
 • Zastępca Szefa Inspektoratu
 • Polski Przedstawiciel Wojskowy
 • Zastępca Dowódcy Korpusu
 • Dyrektor, Zastępca Dyrektora
 • Szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów
 • Dowódca Centrum, Dowódca Flotylli
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
 • Szef Inspektoratu Uzbrojenia
 • Radca Koordynator
 • Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO
 • Zastępca Szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia
 • Szef Zespołu
 • Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Inspektor Szkolenia
 • Szef Pionu
 • Wiceprezes ds. Obronnych.