Akty prawne dotyczące AML – obowiązujące w 2019 roku

W poniższej tabeli zebrano akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w roku 2019 dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W tabeli uwzględnione zostały zarówno krajowe ustawy i rozporządzenia jak i dyrektywy unijne.

Bazowym dokumentem stanowiącym trzon dla nowych procedur AML i ustaw krajowych  jest tak zwana czwarta dyrektywa unijna AML z dnia 20 maja 2015 roku (2015/849) która zastępuje przepisy poprzednie (uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE)

IV dyrektywa AML była następnie nowelizowana za pomocą V dyrektywy AML z dnia 30 maja 2018 roku (2018/843)

Z kolei rozporządzenie 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych zwane potocznie VI dyrektywą AML nie dotyczy wprost procedur AML i obowiązków instytucji obowiązanych a stanowi zbiór przepisów zaostrzających odpowiedzialność karno-prawną dotyczącą finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

Polska ustawa AML z 1 marca 2018, opublikowana 12 kwietnia 2018 w pod pozycją 723 implementuje zalecenia Dyrektywy IV oraz częściowo Dyrektywy V – w zakresie choćby obrotu walutami wirtualnymi. Nowa polska ustawa zastępuje starą ustawę AML z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i włącza do grona instytucji obowiązanych podmiotu świadczące usługi wymiany walut wirtualnych na waluty fiducjarne.

Mimo, że polska ustawa AML implementuje już cześć zapisów AML V, będzie również wymagała nowelizacji w przyszłości.

Potoczna Nazwa dokumentuNumerOficjalna nazwa dokumentuData uchwaleniaTermin na dostosowanie (Transpozycja)
IV Dyrektywa AML2015/849 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu20 maj 201526 czerwca 2017
V Dyrektywa AML2018/843Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE
30 maj 201810 stycznia 2020
VI Dyrektywa AML2018/1673Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych23 października 20183 grudnia 2020
Polska Ustawa AMLDz. U. z 12 kwietnia 2018
Poz. 723
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1 marca 2018N/D

 

Dowiedz się więcej: