Akty prawne dotyczące AML – obowiązujące w 2021 roku

W poniższej tabeli zebrano akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w roku 2019 dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W tabeli uwzględnione zostały zarówno krajowe ustawy i rozporządzenia jak i dyrektywy unijne.

Bazowym dokumentem stanowiącym trzon dla nowych procedur AML i ustaw krajowych  jest tak zwana czwarta dyrektywa unijna AML z dnia 20 maja 2015 roku (2015/849) która zastępuje przepisy poprzednie (uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE)

IV dyrektywa AML była następnie nowelizowana za pomocą V dyrektywy AML z dnia 30 maja 2018 roku (2018/843)

Z kolei rozporządzenie 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych zwane potocznie VI dyrektywą AML nie dotyczy wprost procedur AML i obowiązków instytucji obowiązanych a stanowi zbiór przepisów zaostrzających odpowiedzialność karno-prawną dotyczącą finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

Polska ustawa AML z 1 marca 2018, opublikowana 12 kwietnia 2018 w pod pozycją 723 implementuje zalecenia Dyrektywy IV oraz częściowo Dyrektywy V – w zakresie choćby obrotu walutami wirtualnymi. Nowa polska ustawa zastępuje starą ustawę AML z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i włącza do grona instytucji obowiązanych podmiotu świadczące usługi wymiany walut wirtualnych na waluty fiducjarne.

Zmiany w ustawie AML w roku 2021

30 kwietnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 815) roku została opublikowana Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Ta kolejna już nowelizacja Ustawy AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu szereg zmian, które mają sprostać pozostałym wymogom nałożonym przez tzw. V dyrektywę AML, w celu efektywniejszego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Zmiany wprowadzone w 2021 roku dotyczą m. in. rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, definicji PEP i UBO, zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dnia 24 czerwca 2021 (Dz.U. 2021 poz. 1132) został opublikowany jednolty tekst ustawu AML jako Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,który można pobrac tutaj.

Powyższy akt prawny stanowi pełny, obowiązujący w 2021 roku pełny tekst ustawy AML.

Potoczna Nazwa dokumentuNumerOficjalna nazwa dokumentuData uchwaleniaTermin na dostosowanie (Transpozycja)
IV Dyrektywa AML2015/849 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu20 maj 201526 czerwca 2017
V Dyrektywa AML2018/843Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE
30 maj 201810 stycznia 2020
VI Dyrektywa AML2018/1673Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych23 października 20183 grudnia 2020
Polska Ustawa AML - tekst jednolity 2021Dz. U. z 12 kwietnia 2018
Poz. 723
Tekst jednolity 2021: Dz.U. 2021 poz. 1132
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1 marca 2018N/D

Dowiedz się więcej: