Czym jest RODO – Ochrona danych osobowych w UE i Polsce

Czym jest RODO ?

Ochrona danych osobowych w Polsce w 2019 roku – akty prawne

Sławny już skrót RODO oznaczający Rozporządzenie Ogólne o Danych Osobowych to tak naprawdę akt wykonawczy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) który jak każde inne rozporządzenie UE jest implementowany wprost we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty.

Dodatkowo w kwestii dostosowania prawa polskiego w kwestii ochrony danych i powołania odpowiednich instytucji – przygotowana została ustawa krajowa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, która została opublikowana w dzienniku ustaw Dz.U. 2018 poz. 1000

Do ściągnięcia: