Monitoring Firm – NIP Skaner i Biała Lista VAT i VIES

Uniwersalne narzędzie do monitoringu polskich firm na podstawie numeru NIP

Moduł NIP Skaner – Biała Lista VAT pozwala na sprawdzenie podstawowych danych klienta takich jak nazwa, adres, forma prawna działalności itp.
Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.

Obsługiwane są:

 • Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zawierający jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.
 • Krajowy Rejestr Sądowy – zawierający spółki prawa handlowego (kapitałowe i osobowe), w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.
 • Rejestr czynnych podatników VAT tzw – Biała Lista VAT, zwana też wykazem podatników VAT
 • VIES – Vat Information Exchange System

Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną.

Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy
 • Forma działalności
 • Pełna nazwa formy prawnej
 • Pełny adres siedziby
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności
 • Data zakończenia prowadzenia działalności
 • Obecny status działalności
 • Numer REGON
 • E-mail
 • Numer KRS

W dalszej kolejności weryfikowana jest obecność NIP w rejestrze VAT (Białej liście) oraz VIES – wraz z podaniem informacji o bieżącym statusie, podatnika i polu kontrolnym requestApiId zwracanym przez serwery KAS.

Dostęp do modułu NIP Skaner – biała lista VAT jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) i jest rozliczany za każde zapytanie lub w formie czasowych licencji bez limitu zapytań

Aktualizacja 2019/2020.

W związku ze zmianami w VAT obowiązującymi od 2020 roku moduł NIP Skaner został rozszerzony o Białą Listę VAT pozwalając tym samym na

 • masową weryfikację statusu podatnika VAT w tym poprzez API KAS i plik płaski
 • weryfikację obecność w VIES.
 • Historię weryfikacji i raportowanie

Aby bezpłatnie wypróbować usługę zapraszamy na stronę:  https://hyperflow.eu/pl/_NIP_SCAN

Dowiedz się więcej:

Biała Lista – darmowy program

Dla zainteresowany osób udostępniona została również bezpłatna wersja narzędzia do masowej weryfikacji podatników VAT i rachunków bankowych w oparciu o plik płaski.

Narzędzie jest dostępne publicznie bez rejestracji, opłat i limitów na stronie: https://nip.waw.pl/lista

Serdecznie zapraszamy