Lista PEP – dostęp nielimitowany

Informujemy o wprowadzeniu przez Machine Mind nowego wariantu oferty w usłudze Lista PEP.

Nowy wariant licencjonowania produktu pozwala na uzyskanie nielimitowanego dostępu do usługi Lista PEP – dostępnego na platformie HyperFlow

Opcja na może być szczególnie interesująca dla podmiotów posiadających duży wolumen klientów w swojej bazie.

Jedna miesięczna opłata gwarantuje nie-limitowany ilościowo dostęp do usługi weryfikacji PEP. Więcej szczegółów na stronie dostawcy:

https://hyperflow.eu/pl/_AML_PEP1

admin