Wyzwania działów Compliance – AML w 2020

Wyzwania działów Compliance – AML w 2020

Podmioty gospodarcze działające na terenie Unii Europejskiej, które na mocy obowiązującego prawa są zobowiązane do wdrożenia postanowień czwartej i piątej dyrektywy AML stają przed wieloma wyzwaniami natury organizacyjnej i prawnej.

Wdrożenie skutecznych i efektywnych metod przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowi nie lada wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa.

Wydajne i efektywne rozwiązanie AML musi jednocześnie być neutralne dla standardowej, operacyjnej działalności danego przedsiębiorstwa.

Mówiąc obrazowo dział compliance powinien być transparentny i nie powinien przeszkadzać w standardowych działaniach danego przedsiębiorstwa.

bez względu czy mamy do czynienia z bankiem, firmą leasingowa,  faktoringową, agentem ubezpieczeniowym czy kantorem wymiany walut liczy się skuteczne zapewnienie usług klientowi końcowemu bez większego angażowania w procesy onboardingu.

 

Niestety jak pokazuje praktyka wiele firm zmaga się z problemem skutecznej implementacji narzędzi AML, a działy compliance często są krytykowane za nakładanie zbyt dużej ilości obowiązków na działy operacyjne.

Dodatkowo klienci końcowi, którym podsuwane są rozmaite oświadczenia i kwestionariusze zgłaszają swoje obawy i dopytują o cel tych działań.

Zapewne bardzo trudno jest tłumaczyć każdemu klientowi z osobna czym są procedury AML i CFT oraz z jakiego powodu podlega on screeningowi.

 

Idealny mechanizm AML powinien być całkowicie transparentny dla klienta końcowego tak, aby nawet nie miał on świadomości że uczestniczy w procesie onboardingu.

 

Firmy takie jak Machine Mind Limited pracują nad systemami oceny ryzyka klienta na podstawie parametrów behawioralnych zbieranych w środowisku przeglądarki internetowej, w której wypełniany jest formularz rejestracji czy wniosek o udzielenie kredytu, leasingu lub faktoringu.

Nowoczesne mechanizmy wykorzystują uczenie maszynowe do podejmowania decyzji i sugerowania wyliczonego poziomu ryzyka klienta.

 

Wraz z rozwojem usług, których proces sprzedażowy realizowany jest na odległość, rośnie konieczność zapewnienia automatyzacji procesów oceny ryzyka oraz AML CFT.

Narzędzia do automatyzacji screeningu klienta w roku 2020 – konieczność w nowej rzeczywistości

Ze względu na to, że coraz więcej spraw realizowanych jest za pośrednictwem mediów takich jak internet czy telefon, oficer odpowiedzialny za ocenę ryzyka nie ma fizycznego kontaktu z klientem.

Działy compliance muszą więc dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa tylko przyspieszyły proces digitalizacji.

Znacząco wzrasta liczba polis ubezpieczeniowych jak również udzielanych pożyczek zawieranych przez internet.

Kantory internetowe wypierają kantory stacjonarne, a coraz więcej firm faktoringowych przygotowuje systemy informatyczne przeznaczone do obsługi klientów na odległość.

Aby nie tracić skuteczności ani nie blokować rozwoju usług sprzedawanych zdalnie działy compliance muszą przygotować się do nowej rzeczywistości.

Kwestionariusze oceny ryzyka czy analiza zachowań behawioralnych mogą być realizowane przez wyspecjalizowane systemy informatyczne.

Dzięki korzystaniu z usług od zewnętrznych dostawców – takich jak oprogramowanie do przeszukiwania list sankcyjnych oraz do weryfikacji na listach Pep możemy znacząco przyspieszyć i zwiększyć efektywność działu oceny ryzyka.

Zautomatyzowany screening sankcji czy statusu politycznego może być zlecony firmie zewnętrznej nie generując dużych kosztów. Łatwość integracji z zewnętrznymi systemami danej firmy powoduje, że mogą  być one implementowany i wdrażane w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Weryfikacja pojedynczego klienta na listach sankcyjnych oraz sprawdzenie jego statusu PEP zajmuje mniej niż pół sekundy, a więc odpowiedź może być zwrócona do systemu informatycznego klienta praktycznie natychmiast.

Wdrożony niedawno Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który udostępnia interfejs API, pozwala takim narzędziom do automatycznego screeningu na pobieranie informacji o beneficjencie rzeczywistym na podstawie wyłącznie numeru NIP firmy.

Wszystkie te udogodnienia i digitalizacja coraz większej ilości procesów oraz udostępniania baz danych za pomocą interfejsów API stanowi skuteczne paliwo do dalszego rozwoju automatyzacji procesów AML.

 

Nadal będziemy śledzić rozwój narzędzi dostępnych w tej branży i prezentować tutaj nowości techniczne i organizacyjne.

 

admin