Oprogramowanie AML CTF

W celu usprawnienia realizacji postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, przygotowany został komputerowy zestaw narzędzi AML – platforma informatyczna.

Główne funkcje podstawowej wersji naszego oprogramowania pozwalają na:

  • Przeszukiwanie list sankcyjnych (OFAC, UN, CE, CASA)
  • Wykrywanie i raportowanie transakcji przekraczających 10 tysięcy Euro
  • Analizę klienta pod kątem krajów o podwyższonym ryzyku, ryzykownych branż (PKD EKD) i innych konfigurowalnych parametrów
  • Wykrywanie transakcji powiązanych
  • Wdrożenie Poznaj swojego kontrahenta – procedury należytej staranności (KYC, Due-diligence)
  • Raportowanie jakości danych (Data Quality)
  • Poszukiwanie beneficjenta rzeczywistego (UBO)

 

Każda z wyżej wymienionych funkcji może być zakupiona i używana niezależnie od innych – pozwala na to budowa modułowa naszej platformy oferowanej w modelu SaS

Oferujemy zarówno gotowy zestaw narzędzi i środowisk jak również jesteśmy otwarci na modyfikację istniejących rozwiązań i przygotowywanie indywidualnych rozszerzeń dla naszej platformy AML.

W celu poznania wszystkich możliwości systemu – zapraszamy na stronę : Polski system AML SaS

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym oraz do bezpłatnego przetestowania usługi AML/CFT