Monitoring Firm – NIP Skaner

Narzędzie do monitoringu polskich firm na podstawie numeru NIP

Moduł NIP Skaner pozwala na sprawdzenie podstawowych danych klienta takich jak nazwa, adres, forma prawna działalności itp.
Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.

Obsługiwane są:

 • Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zawierający jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.
 • Krajowy Rejestr Sądowy – zawierający spółki prawa handlowego, w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.

Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną.

Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy
 • Forma działalności
 • Pełna nazwa formy prawnej
 • Pełny adres siedziby
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności
 • Data zakończenia prowadzenia działalności
 • Obecny status działalności
 • Numer REGON
 • E-mail
 • Numer KRS

Dostęp do modułu NIP Skaner jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) i jest rozliczany za każde zapytanie.

 

Funkcje dostępne w przyszłości:

 • Możliwość masowego importu firm na podstawie pliku wejściowego CSV zawierającego numery identyfikacji podatkowej (NIP) / Polish VAT Number
 • Opcja cyklicznej analizy wszystkich zaimportowanych firm w sposób ciągły – określony harmonogramem
 • Raportowanie wykrytych zmian w strukturze własności, danych adresowych i statusu firmy w polskich za pomocą rozszerzenia KRS Monitor

Oficjalna strona produktu NIP Skaner dostępna jest pod adresem:  https://hyperflow.eu/pl/_NIP_SCAN