Moduł weryfikacji na listach sankcyjnych

Moduł przeszukiwania i raportowania obecności na listach sankcyjnych jest częścią oferowanego przez nas rozwiązania – systemu AML , który pozwala na zautomatyzowaną lub manualną weryfikację obecności firm, organizacji i osób fizycznych na wszystkich najpopularniejszych listach sankcyjnych do których należą:

  • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
  • Listy (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (SDN, CSDN)
  • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:
  • Lista ostrzeżeń publicznych KNF
  • Własne – wewnętrzne listy firmy lub organizacji

Wszystkie nasze obsługiwane listy są okresowo i w pełni automatycznie pobierane i synchronizowane w celu zapewnienia aktualnych danych.

Do najważniejszych funkcji oferowanych przez moduł zaliczyć możemy:

  • sprawdzanie całej bazy kontrahentów (osób prawnych i osób fizycznych) na wszystkich wymienionych wyżej listach sankcyjnych
  • Sprawdzanie manualne na wszystkich listach sankcyjnych – na żądanie jako część procesu on-boardingu i screeningu klienta.
  • Konfigurowanie harmonogramu automatycznej weryfikacji klientów na listach sankcyjnych.
  • Raporty użycia – rejestr zapytań , log zdarzeń z podziałem na użytkowników.